Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník I-VI. Objednejte komplet a ušetříte 3070 Kč!

Bez DPH: 12 718,18 Kč S DPH: 13 990,00 Kč
Autor:

Lavický, Hrušáková, Králíčková, Westphalová, Spáčil, Fiala, Hulmák a kol.

Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: KOZ
Datum vydání: 1.10.2013-1.5.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


CENA VŠECH ŠESTI SVAZKŮ SAMOSTATNĚ 17 060 KČ - VAŠE ZVÝHODNĚNÁ CENA 13 990 KČ.
PŘI OBJEDNÁNÍ VŠECH ŠESTI SVAZKŮ UŠETŘÍTE 3070,- Kč!


Kompletní šestidílné vydání KOMENTÁŘE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU uceleně reaguje na zcela nová pravidla ve všech oblastech občanského práva. Ke vzniku díla přispěl svými zkušenostmi a odbornými znalostmi kolektiv více jak 50 autorů. Zastoupení odborníků z praxe zaručuje, že komentář upozorňuje a řeší možné výkladové a aplikační problémy, ke kterým s novou právní úpravou bude docházet.

Podrobný výklad více než 3000 nových paragrafů je přehledně uspořádaný, jasná interpretace zaručuje bezproblémové zvládnutí nové úpravy. Každé ustanovení je uvedeno přehlednou osnovou: od úvodních obecných úvah, včetně teoretických aspektů a historických souvislostí, s uvedením, zda jde o kontinuitní či diskontinuitní přístup, po analýzu a procesně-právní aspekty věci. Nechybí výčet nejvýznamnějších odlišností od předchozí úpravy příslušného institutu i ve vazbě na přechodná ustanovení. Na mnoha místech jsou začleněny také exkurzy, např. do trestního práva, zdravotnického práva, do oblasti státní správy na úseku matrik či státního občanství apod.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK I - OBECNÁ ČÁST
* § 1 - 654
* první svazek komentáře přináší zásady a definice stěžejních právních pojmů soukromého práva
* jeho součástí je též statusové právo včetně podrobné úpravy právnických osob
* počet stran: 2400
* vyšlo v červnu 2014

OBČANSKÝ ZÁKONÍK II - RODINNÉ PRÁVO
* § 655 - 975
* druhá část nového občanského zákoníku zahrnuje jak manželství včetně společného jmění manželů, tak příbuzenské vztahy a různé formy péče o dítě
* nově obsahuje i úpravu manželského majetkového práva
* počet stran: 1392
* vyšlo v září 2014

OBČANSKÝ ZÁKONÍK III - VĚCNÁ PRÁVA
* § 976 - 1474
* úprava věcných práv pokrývá v novém občanském zákoníku širokou škálu institutů týkajících se držby, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcných břemen a dalších práv k cizím věcem a správy cizího majetku
* počet stran: 1280
* vyšlo v říjnu 2013

OBČANSKÝ ZÁKONÍK IV. - DĚDICKÉ PRÁVO
* § 1475 - 1720
* nový občanský zákoník přináší zásadní změny v dědickém právu, když výrazně rozšiřuje možnosti zůstavitele i dědiců
* k tomu slouží nové instituty jako např. dědická smlouva, dovětek, náhradnictví a svěřenské nástupnictví
* počet stran: 648
* vyšlo v květnu 2015

OBČANSKÝ ZÁKONÍK V. - ZÁVAZKOVÉ PRÁVO, OBECNÁ ČÁST
* § 1721 - 2054
* část věnovaná závazkovému právu definuje vztahy vznikající ze smluv, protiprávních činů nebo z jiných právních skutečností
* dochází ke sjednocení úpravy obchodních a neobchodních obligací a výrazně se posiluje princip autonomie vůle
* počet stran: 1344
* vyšlo v září 2014

OBČANSKÝ ZÁKONÍK VI. ZÁVAZKOVÉ PRÁVO, ZVLÁŠTNÍ ČÁST
* § 2055 - 3014
* závazkové právo zvláštní část pracuje s termíny jako výprosa, faktický nájem bytu, pacht nebo výměnek a významně rozšiřuje úpravu vedlejších ujednání při kupní smlouvě
* počet stran: 2080
* vyšlo v prosinci 2014

Obchodní podmínky:

* Závazná objednávka všech šesti svazků občanského zákoníku za zvýhodněnou cenu 13 990 Kč.
* Jednotlivé svazky Vám zašleme ihned na dobírku.
* Zaplatíte vždy po doručení na Vaši adresu.
* Sleva se nesčítá s ostatními slevami. Neplatí pro dodávky mimo ČR

POTVRZENÍM TÉTO OBJEDNÁVKY SOUHLASÍTE S VÝŠE UVEDENÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy