Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OBCHODNÍ KORPORACE: M&A

6. listopadu 2019 (9.00–17.00)
Hotel Kings Court Prague

Běžná cena: 12 705,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 9 500,00 Kč S DPH: 11 495,00 Kč Sleva platí do 23. 10. 2019

V ceně je zahrnut oběd ve formě tříchodového menu, drobné občerstvení včetně nápojů během celého dne a závěrečný goodbye drink. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a jako odborný poradce v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s. r. o. V letech 2006 až 2010 byl asistentem předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky. Publikuje a přednáší zejména o právní úpravě kapitálových obchodních společností, cenných papírů a závazků podnikatele.

prof. JUDr. Jan Dědič

Advokát specializující se již od roku 1990 na obchodní právo. Aktivně se účastnil mimo jiné na rekodifikaci nového zákona o obchodních korporacích. V roce 1992 získal docenturu a v roce 1995 profesuru. Roku 2006 získal ocenění Právník roku v oboru obchodní právo.

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.

Advokát působící v AK Skils absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické a Columbia University School of Law. Specializuje se na bankovní právo, právo fúzí a akvizic, insolvenční právo a právo obchodních korporací. Je spoluautorem komentáře zákona o bankách, externím členem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy a předsedou senátu rozkladové komise České národní banky.

JUDr. Vladimír Janošek

Advokát spolupracující s AK ARROWS se ve své praxi zaměřuje na právní expertízu a due dilligence, korporace, cenné papíry, soudní spory v oblasti korporátního práva a složitými právními analýzami. Pravidelně monitoruje rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu, kde černá důležité znalosti pro svoji publikační a přednáškovou činnost.

JUDr. Jiří Kindl, M. Jur., Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře Skils a člen kárné komise České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Oxford. Specializuje se na právo hospodářské soutěže a právo obchodních korporací. Pravidelně přednáší, na pražské právnické fakultě vyučuje soutěžní právo a soutěžní ekonomii. Je spoluautorem několika publikací a komentářů z oblasti hospodářské soutěže.

Mgr. Petr Kuhn

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a École Supérieure de Commerce et Management. Specializuje se na korporační, finanční a insolvenční právo. V letech 2004-2006 se významně podílel na přípravě insolvenčního zákona a v letech 2006-2012 na přípravě zákona o obchodních korporacích. Mezi roky 2006-2012 vyučoval institucionální ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo, fúze a akvizice, bankovnictví, cenné papíry a kapitálové trhy. V letech 2008-2009 působil jako asistent předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. Externě přednáší obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M.

Je společníkem AK Nedelka Kubáč Advokáti. Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky, a oblast compliance. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení.

Mgr. Robert Němec, LL.M.

Místopředseda České advokátní komory a držitel International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí a akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. Držitel titulu LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. V kategorii bankovnictví a financí obdržel roku 2012 cenu Právník roku.

JUDr. Petr Šuk

Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, externí pedagog Justiční akademie Slovenské republiky, (spolu)autor řady publikací  z oblasti práva obchodních korporací a mezinárodního práva soukromého.

Mgr. Prokop Verner MBA

Partner AK Allen & Overy se specializuje na právo obchodních společností, smluvní právo a domácí a přeshraniční fúze a akvizice. Je uznávaným odborníkem v sektorech telekomunikací, médií a technologií a v oblasti ochrany osobních údajů, včetně regulatorních záležitostí. Působil jako právní poradce při mnoha mezinárodních transakcích v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M.

Partner AK Dentons patří mezi přední odborníky na oblast energetiky, infrastruktury a těžebního průmyslu; působí jako vedoucí energetické praxe s významnými zkušenostmi v oblasti energetiky, ropy a plynu a těžby. Má bohaté, téměř 15leté zkušenosti v oblasti M & A nejen na území České republiky, ale i v regionu střední a východní Evropy obecně. Specializuje se dále na oblast hospodářské soutěže.

Program konference

08:00–09:00           registrace účastníků

09:00–09:10           zahájení konference

09:10–10:30           I. BLOK: TRH PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI M & A, JEHO VÝVOJ A BUDOUCNOST

10:30–10:45           coffee break

10:45–11:55           II. BLOK: NÁROKY Z VADNÝCH PROHLÁŠENÍ V PŘEVODNÍ SMLOUVĚ

11:55–13:00           oběd

13:00–14:10           III. BLOK: PŘEVODY PODÍLŮ (AKCIÍ) NEJEN V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

14:1014:25          coffee break

14:2515:35          IV. BLOK: AKCIONÁŘSKÉ DOHODY V TRANSAKČNÍ PRAXI

15.35-15.50           coffee break

15:5017:20          V. BLOK: SOUTĚŽNÍ ASPEKTY KORPORAČNÍCH TRANSAKCÍ

17:20                      ukončení konference a přesun na Goodbye drink

Cíl konference

Nakladatelství C. H. Beck Vás srdečně zve na konferenci OBCHODNÍ KORPORACE: M & A.

 

Přijďte získat aktuální a komplexní znalosti o M & A transakcích. Konference se zaměření na vybraná ustanovení smluvní dokumentace, aktuální problémy korporačního práva relevantní pro M & A, vývoj trhu právních služeb v dané oblasti a v neposlední řadě na soutěžněprávní aspekty relevantní pro korporační praktiky.

 

Osvědčený systém pěti přednášek a pěti panelových diskuzí Vám umožní získat odpovědi na všechny Vaše dotazy. S Vaší přímou účastí během konference počítáme, můžete klást dotazy celý den. Během konference budete čerpat znalosti od předních odborníků z praxe.

 

Moderátor naší konference, JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph.D., LL.M., působí jako konzultant / advokát v AK Allen & Overy. Je jedním z vedoucích autorů jednosvazkového komentáře a spoluautorem velkého komentáře k občanskému zákoníku u Nakladatelství C. H. Beck. Byl mimo jiné členem rekodifikační komise k občanskému zákoníku, ředitelem Justiční akademie a asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu.

 

Na konferenci vystoupí:

Mgr. Janka Brezániová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., konzultant Glatzová & Co a odborný asistent PF UK

prof. JUDr. Jan Dědič, partner AK KŠB a Právník roku v oboru obchodní právo

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M., partner AK Skils

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D., odborná asistentka na katedře obchodního práva PF UK

JUDr. Vladimír Janošek, advokát AK ARROWS

JUDr. Jií Kindl, M.Jur., Ph.D., partner AK Skils

Mgr. Petr Kuhn, advokát a zakladatel AK BADOKH

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., advokát AK KŠB, odborný asistent PF UP

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M., společník AK Nedelka Kubáč Advokáti

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., partner a vedoucí týmu soutěžních právníků a ekonomů u AK Havel & Partners

Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK a partner AK PRK

JUDr. PhDr. Jan Petrov, Ph. D. LL.M., moderátor konference, konzultant AK Allen & Overy

JUDr. Petr Šuk, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Mgr. Prokop Verner, MBA, partner AK Allen & Overy

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., partner AK Dentons


Goodbye drink na závěr vytvoří networkingovou příležitost a místo pro neformální setkání a diskuze.