Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

OCHRANA OSOBNOSTI

29. ledna 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Tomáš Novosad

Soudce jmenovaný k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 v r. 2004, od r. 2009 působí u Městského soudu v Praze nejprve v prvostupňové agendě ochrany osobnosti a autorských práv. Od května 2014 je předsedou odvolacího senátu se zaměřením na obecné občanskoprávní věci a s výlučnou specializací pro věci ochrany osobnosti v řízeních o odvolání proti rozhodnutím vydaným pražskými obvodními soudy. Dlouhodobě přednáší pro Českou advokátní komoru advokátům a koncipientům, pro Justiční akademii soudcům a asistentům a každoročně má přednášku na téma konflikt svobody slova a práva na soukromí na Právnické fakultě UK.

Obsah semináře

Vybrané hmotněprávní aspekty práva na ochranu osobnosti a práva na uveřejnění odpovědi

 

Předpoklady pro uplatnění práva na ochranu osobnosti dle občanského zákoníku a práva na odpověď dle tiskového zákona a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání


Právní prostředky ochrany osobnosti a typy zadostiučinění


Přiměřenost morální satisfakce - správné formulování požadovaných omluv a vhodné způsoby jejich poskytnutí


Náhrada nemajetkové újmy v penězích včetně újmy způsobené poškozením zdraví a smrtí blízké osoby


Náležitosti odpovědi

 

Procesní specifika sporů o ochranu osobnosti a sporů o uveřejnění odpovědi


Poplatková povinnost


Místní a věcná příslušnost


Obsahové náležitosti žaloby


Předběžná opatření


Příprava jednání


Procesní aktivita stran sporu v průběhu řízení, zejména při jednání


Břemeno tvrzení a břemeno důkazní

 

Poučovací úkony soudu


Koncentrace řízení

 

Přehled aktuální judikatury vztahující se k probíraným tématům

 

 

Cíl semináře

Po absolvování semináře se bude účastník dobře orientovat v problematice práva na ochranu osobnosti a práv s tím souvisejících podle českého práva a ve vztahu k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro advokáty, kteří zastupují klienta ve sporech na ochranu osobnosti včetně ochrany zdraví a života a ve sporech o uveřejnění odpovědi podle zvláštních předpisů. Dále právním zástupcům různých nakladatelství, televizí, rozhlasu, novinářům a všem, kteří se chtějí orientovat v problematice práva na ochranu osobnosti.