Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Ovládnutí a převzetí firem

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Luboš Smrčka

ISBN: 978-80-7400-442-1
Počet stran: 160
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK42
Datum vydání: 30.11.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého nebo z jedné země do jiné. Často se stávají také politickým problémem.
Tato kniha se na problematiku fúzí a převzetí podniků nedívá z hlediska firemních financí nebo korporátních strategií, ale spíše jako na problém, jak najít správnou cenu aktiv, a především jako na problém ekonomických rozhodovacích procesů, které jsou neustále ovlivňovány mnoha faktory. Přitom některé z těchto faktorů jsou racionální a nesporné, měřitelné a kvantifikovatelné. Většina z nich ale patří do oblasti lidské psychiky. Jde o emoce, přání, tužby, egoismy a touhu po slávě, sentiment, atd. Tedy o aspekty neměřitelné, které nelze kvantifikovat ani odhadovat.
Autor ukazuje, že fúze a akvizice jsou v podstatě velmi rizikovým rozhodnutím a rizikovou transakcí. To však neznamená, že nejsou vhodným nástrojem pro restrukturalizaci nebo rozvoj vlastního podniku. Pokud se jedná o rozhodnutí promyšlené a odpovídající potřebám firmy, pak jde o postup legitimní a ve správní konstelaci ekonomických parametrů také výhodný, tedy přinášející zisk pro vlastníky, zvýšení hodnoty jejich podniku.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy