Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PLATEBNÍ A DALŠÍ PRÁVNÍ SPORY VE STAVEBNICTVÍ

23. června 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Dr. Josef Černohlávek

Advokát (od r. 1997) a rozhodce ve sídlem v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Absolvoval jako advokát či rozhodce velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně právní tematikou, které jsou zveřejněny např. na serverech stavebni-forum.cz nebo pravniprostor.cz. O těchto tématech také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen zejména na právní spory ve stavebnictví, které se týkají placení ceny díla. Budeme se však zabývat i jinými typy stavebních sporů, jako jsou spory vznikající při dokončení a předání stavby. Vše je řešeno jak z pohledu ochrany zájmů objednatele, tak i z pohledu ochrany zájmů zhotovitele. Zaměříme se nejen na projednávání těchto sporů před soudem, ale i na jejich prevenci (např. na to, jak je vhodné určitou záležitost upravit ve smlouvě o dílo).V rámci semináře se budeme zabývat zejména těmito konkrétními tématy:


Cena díla a její stanovení ve smlouvě o dílo, platební spory ve stavebnictví (např. spory vyplývající z čerpání bankovní záruky)


Spory o nároky vyplývající z víceprací (Toto téma se setkává s trvalým zájmem. Budeme se věnovat mj. aktuální judikatuře k nárokům zhotovitele na zvýšení ceny díla a prodloužení doby pro provedení díla vyplývající z víceprací.)


Dokončení a předání stavebního díla a spory s tím související (Jde zejména o situace, kdy zhotovitel žádá objednatele o převzetí dokončené stavby, avšak objednatel ji odmítá převzít kvůli vadám díla)


Specifika soudních sporů ve stavebnictví a jejich prevence

 

 

 

K těmto tématům uvádíme celou řadu judikátů i příkladů z praxe.

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na prevenci a právní řešení uvedených sporů ve stavebnictví.

Komu seminář doporučujeme

Seminář by měl přinést praktické právní informace nejen právníkům, ale i zaměstnancům stavebních a developerských společností, investorům z řad obcí a státních institucí, architektům, projektantům a všem, kdo se ve stavebnictví setkávají s popsanými právními problémy.