Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PLATEBNÍ STYK - AKTUÁLNĚ A PO NOVELE V ROCE 2018

10. prosince 2019 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2003) a studovala také na Právnické fakultě Technické Univerzity v Drážďanech (2001/2002). V době studií absolvovala roční praxi v advokátní kanceláři. V roce 2009 absolvovala doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 pracuje v České národní bance a dlouhodobě se zabývala problematikou legislativy platebního styku a peněžního oběhu, regulace a dohledu v této oblasti, výkladu právních předpisů platebního styku a inovativním formám placení. Dále působila na sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, věnovala se problematice kybernetické bezpečnosti na finančním trhu a problematice kolektivního investování. Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva FT v rámci sekce licenčních a sankčních řízení ČNB. Od roku 2004 zastupovala ČNB v expertních skupinách EK či Rady EU. Dále byla zástupcem ve skupině SCConFin EBA. Působí jako externí lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou rozkladové komise ministerstva financí ČR. Vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí k aktuálním otázkám platebního styku a příležitostně přispívá do odborného tisku. Je spoluautorkou komentáře k problematice tzv. bankovních smluv v kontextu nového občanského zákoníku.

Obsah semináře

 

Struktura nového zákona o platebním styku


Informace o vybraných ustanoveních nového zákona


Regulované subjekty dle původního a nového zákona o platebním styku


Přechodná ustanovení nového zákona


Porovnání základních ustanovení původního a nového zákona o platebním styku


Pojem nových platebních služeb


Nově regulované subjekty podle zákona o platebním styku, včetně regulace FinTech společností


Související evropské předpisy (PSD 2, SEPA a MIF)


Ochrana spotřebitele v platebním styku: Směrnice „PAD“


Kybernetická bezpečnost v rámci platebního styku s ohledem na nový zákon

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače, kteří se zaobírají problematikou platebního styku s původní a novou právní úpravou, která nabyla účinnosti v lednu 2018. Obsahem semináře bude komplexní seznámení s legislativou platebního styku včetně evropských předpisů a úvod do kybernetické bezpečnosti.

Komu seminář doporučujeme

Cílovou skupinou semináře by měli být zaměstnanci bank a nebankovních institucí, kteří se zabývají převody peněžních prostředků, konzultanti, právníci a poradci působící na finančním trhu či compliance zaměstnanci úvěrových a finančních institucí.