Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí

Běžná cena: 450,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 327,27 Kč S DPH: 360,00 Kč

Autor:

Jiří Dvořáček, Peter Slunčík

ISBN: 978-80-7400-224-3
Počet stran: 192
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK40
Datum vydání: 11.6.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Přežití a úspěch podniku závisí v současné době na jeho schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikové cíle. Při jejich naplňování je přitom důležitá nejen schopnost podniku využívat své vnitřní faktory, ale také schopnost identifikovat změny ve svém okolí a rychle na ně reagovat ( pružně se na nové podmínky adaptovat ). Klíčové je rozpoznat nové příležitosti, které na trhu vznikají, a využít je k posílení konkurenceschopnosti podniku.

V dnešním, vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné, aby podnikový management prováděl analýzu interakce podniku s okolím a postupně vytvářel mechanismus přežití v tomto prostředí.

Kniha přináší odpovědi na otázky, které by měli představitelé podnikového vedení bezpodmínečně znát, pokud chtějí, aby jejich podnik ve složitém prostředí uspěl :

1. Jaké složky vnější prostředí ( okolí ) podniku obsahuje ?
2. Jaký je jejich dopad na podnik ?
3. Jaké jsou možnosti jejich ovlivňování ?
4. Jak mohou národní a nadnárodní orgány toto prostředí zkvalitnit ?

Jsou identifikovány problémy, které je nutné s požadovaným růstem konkurenční schopnosti řešit, a to jak v České republice, tak v rámci Evropské unie.

Jedná se o první publikaci na našem knižním trhu, která se systematicky problematikou podnikového okolí zabývá. Neexistuje ani překlad zahraničních knižních titulů s touto tématikou. Dostupná literatura se věnuje pouze izolovaně vybraným aspektům mikro- nebo makrookolí.

Kniha je určena výkonnému managementu firem, podnikatelům, pracovníkům centrálních orgánů, studentům vysokých škol (jak v bakalářském, tak magisterském studiu) a studentům MBA programu.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy