Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Pojmové znaky duševního vlastnictví

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Ivo Telec

ISBN: 978-80-7400-425-4
Počet stran: 168
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP79
Datum vydání: 1.6.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Ojedinělá publikace, která je klíčem k porozumění právům duševního vlastnictví. Výklad je uvozen obecným právním posuzováním poměrnosti cíle a prostředku. Publikace dále obsahuje podrobný právní rozbor jednotlivých prvků, které vytvářejí takové právní pojmy, jako je umělecké nebo vědecké dílo či oprávněnost změny autorského díla. Kniha obsahuje i známý Tříkrokový test používaný v právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a v právu databázovém. Vedle toho se čtenář může seznámit s pojetím know-how nebo obchodního tajemství, stejně tak i s právním hodnocením průmyslového vzoru. Pomůckou může být také právně-technický list výrobků, který sleduje ochranu nejen výrobku, ale i jeho zadání, a to i v rámci právního auditu. Kniha je zaměřena i na zjišťování obvyklé odměny za licenci. Podstatná pozornost je věnována posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

Publikace je určena advokátům, patentovým zástupcům, soudcům a zájemcům o právo duševního vlastnictví.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy