Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Poškozený a adhezní řízení v České republice

Bez DPH: 1 145,45 Kč S DPH: 1 260,00 Kč
Autor:

Růžička, Púry, Jana Zezulová

ISBN: 978-80-7179-559-9
Počet stran: 730
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI18
Datum vydání: 4.4.2007
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace představuje ucelené zpracování vybraných otázek vztahujících se k problematice postavení poškozeného v českém trestním procesu ? tj. v rámci předsoudního stadia trestního procesu a stadia projednání trestní věci v řízení před soudem. Zaměřuje se na vývoj právní úpravy, na jednotlivé teoretické otázky a rovněž na ústavněprávní aspekty postavení poškozeného. Samozřejmě neopomíjí ani otázky praxe. Obsahuje proto i přehled judikatury soudu a výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství. Autoři se erudovaným způsobem svým výkladem snaží i o řešení problému, které vznikly po nabytí účinnosti tzv, ?velké novely? trestního řádu v r. 2001. V této souvislosti vyslovují cenné názory ?de lege ferenda?.
Komplexně a systematicky pojatá monografie věnovaná problematice doposud opomíjeného institutu poškozeného v širším smyslu slova, se nepochybně stane součástí právnické knihovny všech, kteří se zabývají problematikou trestního práva. Kromě zkušených odborníků z aplikační praxe a akademických pracovišť ji jistě uvítají i studenti právnických fakult, zejména pak ti z nich, kteří se připravují na rigorózní zkoušky nebo jsou již zařazeni do doktorských programu studia
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy