Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Praktikum z trestního práva hmotného. Zvláštní část podle nového Trestního zákoníku

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová

ISBN: 978-80-7400-310-3
Počet stran: 128
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: SK31
Datum vydání: 7.4.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o dovednost aplikace trestního práva. Podstatou práce s tímto textem je postupné osvojení si schopnosti správně interpretovat příslušná ustanovení trestního zákoníku a následně je odpovídajícím způsobem aplikovat. Řešení praktických příkladů obsažené v klíči umožňuje využití publikace i pro širší okruh čtenářů. Na podzim roku 2009 autoři urychleně zareagovali na přijetí nového trestního zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010, a spolu s nakladatelstvím připravili do tisku Obecnou část Praktik z trestního práva hmotného. Nyní, jen s nepatrným časovým odstupem, se do rukou čtenářů dostává i Zvláštní část, rozčleněná na XI hlav, která obohatí nejen přípravu posluchačů právnických fakult, ale může zaujmout i širokou odbornou veřejnost mající zájem seznámit se s nově kodifikovaným trestním právem.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy