+420 733 734 348  beck@beck.cz

Novinka 4. vydání

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Komentáře | 552 stran | vydáno 06. 05. 2024
Více Méně
  • 1 790 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních rozhodnutí autory jednotlivých částí, před pouhým... Více

Související tituly

Více o titulu

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních rozhodnutí autory jednotlivých částí, před pouhým teoretickým výkladem, vyskytující se často v jiné komentářové literatuře.

Proto se autoři v textu komentáře více zaměřili od úvah nad textem zákona do sféry úvah nad rozhodováním, jak Úřadu průmyslového vlastnictví, tak soudů všech stupňů, což vedlo k významnému nárůstu citované judikatury, včetně judikatury Evropského soudního dvora.

Publikace tak obsahuje nejdůležitější judikaturu soudů, zaměřenou na problematiku zápisného řízení, rozhodnutí vydávaná v rámci správního soudnictví a v neposlední řadě rozhodnutí zápisného místa – Úřadu průmyslového vlastnictví. Velká pozornost je v komentáři věnována přesahu národní rozhodovací praxe do komunitární oblasti, a to s ohledem na rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a Evropského soudního dvora, která jsou v publikaci též poměrně rozsáhle obsažena. Podstatnou částí je však stále i samotný rozsáhle aktualizovaný komentář zkušeného autorského kolektivu.

Detaily

  • Objednací číslo: EKZ212
  • ISBN: 978-80-7400-958-7
  • Vydání: 4.
  • Datum vydání: 06. 05. 2024
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 552