Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Práva na označení a jejich vymáhání (zákon o ochranných známkách, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář. 3. vydání

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Horáček, Biskupová, de Korver

ISBN: 978-80-7400-569-5
Počet stran: 408
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ163
Datum vydání: 31.8.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Třetí vydání dlouhodobě připravovaného komentáře zcela změnilo původní podobu, především co se týká obsahu.

V publikaci je kladen největší důraz na vyjasnění problémů, které se vyskytly v průběhu účinnosti právních předpisů v oblasti práv na označení a jejich vymáhání v soudní i správní praxi. Publikace obsahuje nejdůležitější judikaturu soudů, problematiku zápisného řízení, rozhodnutí vydávaná v rámci správního soudnictví a v neposlední řadě rozhodnutí zápisného místa – Úřadu průmyslového vlastnictví. Velká pozornost je v komentáři věnována přesahu národní rozhodovací praxe do komunitární oblasti a to s ohledem na rozhodnutí OHIM a SD EU, která jsou v publikaci též obsažena. Podstatnou částí je i samotný rozsáhle aktualizovaný komentář zkušeného autorského kolektivu.

Klíčová slova

práva na označení, ochranná známka, zeměpisné označení, licence, nekalá soutěž
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy