Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právní aspekty humoru

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

M.Šalomoun

ISBN: 978-80-7400-367-7
Počet stran: 200
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PS13
Datum vydání: 1.1.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace Právní aspekty humoru se zabývá humorem v jeho nejrůznějších formách jakožto určitým prvkem významným v právních vztazích. Obecně lze říci, že v těchto souvislostech má humor a legrace význam tehdy, když s existencí tohoto jevu právo spojuje určité právní následky. Problémem však je, že pozitivní právo o humoru a legraci zpravidla neuvažuje.
Z povahy věci je patrné, že tematické okruhy, na něž se kniha zaměřuje, jsou: právní úkony učiněné v žertu, parodie z hlediska autorského práva, parodie na ochranné známky, karikatura jako možný zásah do práva na ochranu osobnosti. Autor čtenáře nejen uvádí do problematiky, ale ilustruje ji celou řadou případů z praxe, zejména zahraniční.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, kromě úvodu a závěru jsou jednotlivé části zaměřeny na témata zmíněná výše a ještě na „humor v oplzlých a sexuálních kontextech“. Příklady jsou doplněny fotografiemi a obrázky, aby čtenáři lépe přiblížily pojednávané okruhy. Nechybí samozřejmě ani bohatá judikatura, jak našich, tak cizích soudů.

Právní aspekty humoru poučí a v neposlední řadě i pobaví zájemce z řad právníků i laiků, zejména ji lze doporučit advokátům a soudcům specializovaným na ochranu osobnosti, antidiskriminační právo, autorské a známkové právo, ale také samozřejmě všem ostatním.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy