Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRÁVNÍ ASPEKTY VÝVOJE, LICENCOVÁNÍ, SERVISU A ÚDRŽBY SOFTWARE

27. listopadu 2019 (9.00–16.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jiří Císek

Vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2016. Od té doby se věnuje právu v IT a právu duševního vlastnictví, přičemž je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v této oblasti. V roce 2018 vyhrál soutěž Inovativní právník roku vydavatelství Economia a od ledna 2018 je vedoucím oddělení IT & IP práva v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. Pod vedením oddělení Mgr. Cískem se SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. stala v roce 2018 doporučovanou advokátní kanceláři v oblasti softwarového práva.

Obsah semináře

Seminář je zaměřený na právní otázky, spojené se softwarovými dodávkami a následnými službami. Na praktických příkladech bude předvedeno, jak smluvně upravit vývoj a projektové řízení včetně tzv. agilního vývoje, akceptační kritéria a testování, různé licenční modely, a jak uchopit následnou podporu a údržbu software. V rámci kurzu budou diskutovány též různé moderní nástroje, používané objednateli a zhotoviteli pro kontrolu díla a vzájemnou komunikaci, jelikož tradiční modely bývají v rámci vývoje software příliš pomalé nebo administrativně náročné.

 

OBSAH:

Software z pohledu autorského práva


Analýza, smlouva o analýze a důležité kroky před uzavřením smlouvy o dílo


Definice software ve smlouvě


Vývoj, jeho řízení a komunikace stran


Právní úprava nakládání s daty


Akceptační kritéria a testování z pohledu práva a praxe


Odpovědnost za vady software


Modely licencování software


Výhody a nevýhody Software as a Service (SaaS) a úprava SaaS ve smlouvě


Podpora software


Údržba software a servisní smlouva (SLA)

 

Cíl semináře

Po skončení semináře budou jeho absolventi vědět, na která problematická místa smluvních vztahů v oblasti softwarových dodávek se mají zaměřit, a jaké možnosti pro smluvní úpravu jim právo nabízí, aby dodávky proběhly dle očekávání smluvních stran. Absolvování semináře účastníkům usnadní vyjednávání obsahu smluv v oblasti software.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný zejména pro právníky a ředitele nebo projektové manažery, kteří mají ve společnostech nebo ve veřejném sektoru na starosti vyjednávání či kontrolu softwarových dodávek.