Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právní pojem pronásledování v souvislostech evropského azylového práva

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Pavel Molek

ISBN: 978-80-7400-164-2
Počet stran: 208
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI47
Datum vydání: 20.1.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Kniha se zabývá klíčovým pojmem uprchlického a azylového práva. Zasadní je přitom práce s judikaturou, zejména se soudními rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, na jejichž zpracování je kniha především postavena. Po historickém rozboru uprchlického práva a role pojmu pronásledování v defi nicích uprchlíka autor přechází k podrobnému rozboru řečeného pojmu z pohledu zahraniční doktríny a následně k možnosti alternativních výkladových postupů při aplikaci tohoto komplexního právního pojmu. Další kapitola rozebírá komunitární úpravu a kapitola závěrečná pak shrnuje, jak se všechny zmíněné vlivy a inspirace promítly do výkladu pojmu pronásledování v českém vnitrostátním právu. Publikace může sloužit jako úvod do uprchlického práva, který v české odborné literatuře stále postrádáme, přičemž rozbor pojmu pronásledování je pro každého zájemce o tento obor jistě ideálním základním bodem, vedoucím jej k dalším oblastem uprchlického práva podle jeho volby. Je přitom určena nejen zájemcům o samotné uprchlické právo, ať už praktikům, či teoretikům, ale i těm, kteří se zabývají přístupy k interpretaci práva jdoucí nad rámec pouhé „litery zákona“.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy