Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRÁVNÍ SPORY VE ZDRAVOTNICTVÍ, ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

30. září 2019 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Zuzana Sůvová

Je advokátkou a regionální partnerkou advokátní kanceláře ARROWS advokátní kancelář, která se dlouhodobě specializuje na problematiku zdravotnického práva v celé jeho šíři. Intenzivně spolupracuje s lékaři a provozovateli zdravotnických zařízení při řešení právních otázek každodenního chodu zdravotnických zařízení a to jak s velkými subjekty typu nemocnic a lázní, tak ve velké míře i s ambulantními lékaři. Bohaté a praktické zkušenosti z této oblasti pak přenáší do svých přednášek a seminářů.

Obsah semináře

Seminář by měl provést účastníky průběhem sporu či krizové situace, které mohou nastat při poskytování zdravotních služeb a to především v oblasti náhrady škody na zdraví a ochrany osobnostních práv. Seminář by měl dále provést možným právním řešením a případným přijetím opatření dalších, z pohledu práva krizových situací, které mohou vznikat při zřizování či provozu zdravotnického zařízení. V rámci semináře by měla být probrána tato témata:

 

 

Postup při vzniku újmy na zdraví z pohledu zdravotnického zařízení i pacientů


Uplatňování náhrady škody na majetku zdravotnických zařízení


Postup při zásahu do práv na ochranu osobních údajů


Spory se zdravotními pojišťovnami o úhradu služeb


Pracovněprávní spory ve zdravotnictví


Vývoj právního řádu a judikatury

 

 

 

Cíl semináře

Seminář by měl posluchačům dát návod, jak při řešení sporů ve zdravotnictví postupovat od počátku do konce sporu, jak sporům předcházet a připravit tak úspěšnou obhajobu. Seminář by měl podat ucelený pohled na řešení krizových právních situací, které by mohly při provozování či zřizování zdravotnického zařízení nastat, a to jak z pohledu zdravotnických zařízení, tak z pohledu pacientů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, právníkům zdravotnických zařízení či provozovatelům zdravotnických zařízení, kteří ve své praxi poskytují právní podporu lékařům, zdravotníkům, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám anebo pacientům.