Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

WEBINÁŘ: PRÁVNÍ SPORY VE ZDRAVOTNICTVÍ, ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ A AKTUÁLNÍ JUDIKATURA

7. dubna 2021 (9.30–12.30)
Virtuální místnost
Bez DPH: 2 250,41 Kč S DPH: 2 723,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Zuzana Sůvová

Je advokátkou a zakládající partnerkou advokátní kanceláře LexPro advokátní kancelář. V minulosti spolupracovala s několika velkými renomovanými advokátními kancelářemi. Ve své praxi se specializuje na problematiku zdravotnického práva v celé jeho šíři. Intenzivně spolupracuje s lékaři a provozovateli zdravotnických zařízení při řešení právních otázek každodenního chodu zdravotnických zařízení a to jak s velkými subjekty typu nemocnic a lázní, tak ve velké míře i s ambulantními lékaři. Bohaté a praktické zkušenosti z této oblasti pak přenáší do svých přednášek a seminářů.

Obsah semináře

Cíl webináře

Webinář by měl posluchačům dát návod, jak při řešení sporů ve zdravotnictví postupovat od počátku do konce sporu, jak sporům předcházet a připravit tak úspěšnou obhajobu. Webinář by měl podat ucelený pohled na řešení krizových právních situací, které by mohly při provozování či zřizování zdravotnického zařízení nastat, a to jak z pohledu zdravotnických zařízení, tak z pohledu pacientů.

 

Anotace a časový harmonogram webináře 

Webinář by měl provést účastníky průběhem sporu či krizové situace, které mohou nastat při poskytování zdravotních služeb a to především v oblasti náhrady škody na zdraví a ochrany osobnostních práv. Webinář by měl dále provést možným právním řešením a případným přijetím opatření dalších, z pohledu práva krizových situací, které mohou vznikat při zřizování či provozu zdravotnického zařízení. V rámci webináře by měla být probrána tato témata:

 

odškodňování za újmu na zdraví
náhrady škody na majetku zdravotnických zařízení
zásahy do práv na ochranu osobních údajů, nakládání se zdravotnickou dokumentací
pracovněprávní spory ve zdravotnictví
spory o úhrady zdravotních služeb
vývoj právního řádu a judikatury, náhled do aktuální situace

 
9:30 - 9:35 Úvod, slovo organizátora, představení lektora

9:35 - 10:30 I. ČÁST WEBINÁŘE

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 II. ČÁST WEBINÁŘE

12:15 - 12:30 Závěrečná část, shrnutí, diskuse

 

Určeno

Webinář je určen advokátům, advokátním koncipientům, právníkům zdravotnických zařízení či provozovatelům zdravotnických zařízení, kteří ve své praxi poskytují právní podporu lékařům, zdravotníkům, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám anebo pacientům.

 

DEN PŘED KONÁNÍM WEBINÁŘE OBDRŽÍTE POSTUP/INSTRUKCE JAK SE PŘIHLÁSIT, ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ DO VIRTUÁLNÍ MÍSTNOSTI A MATERIÁLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ. (Webinář probíhá v aplikaci Teams, kterou není nutné instalovat, přihlásíte se přes webové rozhraní).

 

SVÉ DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT PŘEDEM NA marketa.foldynova@beck.cz. LEKTORKA JE ZOHLEDNÍ VE SVÉM VÝKLADU A ZODPOVÍ.

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Objednávka
Objednávku webináře přijímáme pouze v písemné podobě a to prostřednictvím webové stránky (www.beck.cz), sekce Semináře. V objednávce uvádějte vždy kompletní, námi požadované fakturační údaje. Po provedení objednávky Vám bude zasláno potvrzení o jejím přijetí na email, který uvedete při registraci.

Platba
Zakoupení webináře se stává závazným dnem odeslání objednávky do naší společnosti. Po jejím přijetí Vám zašleme informaci o způsobu úhrady poplatku. Po zaplacení webináře obdrží všichni přihlášení postup/instrukce k přihlášení ke konkrétnímu webináři, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce. Den před konáním obdrží všichni účastníci odkaz, na kterém se v den konání připojí do virtuální místnosti. Přihlášením na webinář dává účastník souhlas k vyhotovení zvukové a obrazové dokumentace webináře ze strany společnosti.

Storno podmínky
Po zaplacení objednávky nebude již možné ji stornovat. Pokud bude webinář zrušený ze strany společnosti, bude cena v plné výši vrácena zpět.

Ochrana osobních dat
Při objednávce jsou požadovány základní informace pro fakturaci. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018, a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

Další ustanovení
Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
Všechny texty, obrázky, grafika a další části obsahu podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webináře je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části webináře nesmí být poskytována třetím stranám, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu www.beck.cz.

Kontaktní osoby
Markéta Foldynová, email: marketa.foldynova@beck.cz

Vendula Soukupová, email: vendula.soukupova@beck.cz