Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRÁVNÍ ASPEKTY PODPORY A ÚDRŽBY SOFTWAROVÝCH DĚL

18. května 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Jiří Císek

Advokát. Od roku 2016 se specializuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií a je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal inovativním právníkem roku vydavatelství Economia. V lednu 2020 otevřel advokátní kancelář se specializací na právo digitálních technologií.

Obsah semináře

Seminář je určen k prohloubení právních znalostí v oblasti práva IT. Na semináři budou podrobně vysvětleny právní aspekty podpory a údržby softwarových děl (support & maintenance), například jaké existují moderní způsoby poskytování těchto služeb, specifika přeshraničních servisních závazků, odpovědnosti za vady softwarových děl a záruky nebo dlouhodobého zajištění chodu softwarového díla soutěženého v režimu veřejné zakázky. Jednotlivé části semináře budou doplněny o doporučená smluvní ujednání a příkladmou textaci některých smluvních doložek.

 


Vymezení pojmu
Servisní služby
Maintenance (údržba)
Podpora (support)


Odpovědnost za vady softwarového díla


Záruka za softwarové dílo


Smlouvy o poskytování servisních služeb (SLA)
Definování jednotlivých služeb
Kategorizace úrovní služeb
Měření úrovně služeb
Cena a platební podmínky
Autorská práva k výsledků služeb
Zajištění provozního prostředí a infrastruktury
Odpovědnost za škodu a limitace náhrady škody
Reklamační řízení
Smluvní pokuty a sankce
Práva a povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb
Předávání osobních údajů do třetích zemí


Specifika přeshraničního charakteru závazků
Vztahy se zahraničními poskytovately služeb
Specifika v případě servisních týmů ze třetích zemí
Úprava smlouvy z pohledu mezinárodního práva soukromého


Faktické způsoby poskytování servisních služeb
Komunikační nástroje
Závaznost elektronických právních jednání


Veřejné zakázky a služby podpory a údržby softwarových děl
Jednací řízení bez uveřejnění
Vendor lock-in a jeho řešení
Rozšíření/změna stávající smlouvy
Vhodné nastavení zadávacích podmínek

 Cíl semináře

Po absolvování semináře budou účastnici rozumět obsahu pojmů podpora a údržba softwarového díla, vědět, jak tyto služby pojmout do konkrétní smlouvy a provázat je se smlouvou o dílo, znát moderní nástroje poskytování servisních služeb a zvládnou podporu a údržbu vymezit vůči odpovědnosti za vady a záruce za softwarové dílo. Důležitá část semináře, týkající se veřejných zakázek, poskytne doporučení zadavatelům, jak správně vysoutěžit podporu a údržbu softwarového řešení.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro manažery ve vývojářských společnostech, product nebo process ownery u objednatelů softwarových děl, zadavatele veřejných zakázek, interní právníky a advokáty, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti podpory a údržby softwarových děl. Pokud máte na starost poskytování nebo nákup podpory a údržby, seminář Vám pomůže zorientovat se v problematice a dohlédnout nad smluvním zajištěním plnění.