Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PROBLÉMY

19. listopadu 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Mgr. Jiří Císek

Advokát. Od roku 2016 se specializuje na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií a je činný na mnoha přednáškách, školeních a konferencích v těchto oblastech. V roce 2018 se stal inovativním právníkem roku vydavatelství Economia. V lednu 2020 otevřel advokátní kancelář se specializací na právo digitálních technologií.

Obsah semináře

Cloud computing

a) Vysvětlení pojmu
b) Využití
c) Zákony a další zdroje
    Evropský právní rámec pro cloud computing
d) Právní problémy
e) Vhodná smluvní úprava
     Doložky upravující odpovědnost
     Autorská práva, práva k obsahu
     Zpracování osobních údajů a přístup k datům
     Předávání osobních údajů do třetích zemí
     Exit strategie


Software as a Service
a) Vysvětlení pojmu
     Rozdíly mezi různými druhy *aaS řešení (SaaS, PaaS, IaaS, RaaS)
b) Využití
c) Zákony a další zdroje
d) Právní problémy
e) Vhodná smluvní úprava
     Doložky upravující odpovědnost
     Autorská práva, práva k obsahu
     Service Level Agreements
     Zpracování osobních údajů a přístup k datům
     Předávání osobních údajů do třetích zemí
     Platební podmínky
     Exit strategie


Agilní metody v IT smlouvách
a) Vysvětlení pojmu
b) Využití
c) Zákony a další zdroje
     Smlouva o dílo proti příkazní smlouvě
d) Právní problémy
e) Vhodná smluvní úprava
     Cena a platební podmínky, cenový model
     Jednání projektového týmu
     Eskalační proces
     Závaznost a důkazní váha digitálních jednání
     Odpovědnost za vady, reklamace, záruka


Další doporučené smluvní doložky v IT smlouvách
a) Akceptace a testy
b) Odpovědnost za vady, reklamace a záruka
c) Ošetření autorských práv (licence, převod práva výkonu majetkových práv)
d) Prevence před vzájemností některých copyleftových FOSS komponent
e) Prevence před vendor-lockem
     Složky „předatelnosti“ díla
     Předávání zdrojových kódů jinak, než přes úschovu
     In-housing

 

 

Cíl semináře

Po absolvování semináře budou absolventi schopni kriticky analyzovat vybrané smlouvy v oblasti práva IT, a to s přihlédnutím k právním best practices, identifikovat jejich případné problémy a znát správná řešení. Absolventi budou rozumět novým, často skloňovaným pojmům v právu IT.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro podnikové právníky a advokáty, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oboru práva IT. Seminář je dále vhodný pro ředitele nebo manažery společností, kteří jsou odpovědní za IT dodávky, a ředitele nebo manažery vývojářských společností, kteří jsou odpovědní za vyjednávání nebo schvalování smluv.