Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právo proti domácímu násilí

Bez DPH: 236,36 Kč S DPH: 260,00 Kč
Autor:

Zdeňka Králíčková, Žatecká, Dávid, Martin Kornel

ISBN: 978-80-7400-381-3
Počet stran: 160
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: SK33
Datum vydání: 28.4.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Beckova skripta Právo proti domácímu násilí jsou zpracovaná jako multioborová a interaktivní pomůcka nejen pro posluchače právnických fakult, ale i pro odborníky působící v dané oblasti. Cílem publikace je vymezení základních pojmů, příčin a nežádoucích následků domácího násilí, charakteristiky oběti i pachatele. Přináší rovněž kritickou analýzu platné české právní úpravy proti domácímu násilí v nejširším slova smyslu, která je stále nedostatečná. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány nejen trestněprávním aspektům domácího násilí, ale také celé škále problémů soukromoprávního charakteru. V centru zájmu je problematické postavení nezletilých dětí v rodinách ohrožených domácím násilím. Samostatná pozornost je zaměřena na problematiku dětí dopouštějících se násilí, v duchu hesla ,,dítě, které ohrožuje, je ohroženo". Nedílnou součástí většiny kapitol jsou úkoly a příklady k rozvíjení dovedností, nechybí ani exkurz do zahraničních úprav.

Učební text lze přijmout současně jako východisko pro další úvahy nad interpretací a aplikací jak stávající platné právní úpravy, tak úpravy připravované zejména ve vazbě na nový občanský zákoník a věcný záměr trestního řádu. Publikaci ojedinělou na současném knižním trhu mohou využít bez nadsázky všichni, kdo se zajímají o sociálně politické, právní i praktické souvislosti fenoménu domácího násilí v České republice.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy