Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Právo sociálního zabezpečení

Bez DPH: 772,73 Kč S DPH: 850,00 Kč
Autor:

Koldinská, Petr Tröster a kol.

ISBN: 978-80-7400-692-0
Počet stran: 320
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI22
Datum vydání: 28.5.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci.
Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze celého systému, bylo nově koncipováno pojednání o pramenech práva sociálního zabezpečení a přidána kapitola o ústavněprávních aspektech ochrany sociálních práv. Obecná část je věnována i právním vztahům, organizaci a řízení, jakož i financování sociálního zabezpečení.
Kapitoly zvláštní části se postupně zabývají subsystémy sociálního zabezpečení dle sociálních událostí, které řeší. Nejdříve se tedy zaměřují na ochranu zdraví a na bezplatnou zdravotní péči, tedy na veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby a práva pacientů. Další dvě kapitoly jsou o systémech, jejichž účelem je nahradit příjem při různých sociálních událostech, jež mají za následek neschopnost výdělečné činnosti (nemocenské a důchodové pojištění).
Státní sociální podpora a dávky pěstounské péče jsou zase projevem rodinné politiky a podpory rodin s dětmi ze strany státu. Závěrečné kapitoly jsou pak věnovány systémům, jež převážně řeší tzv. negativní sociální události, tedy nezaměstnanost, chudobu a sociální vyloučení.
Kniha tak poskytuje ucelený přehled jednotlivých systémů a institutů práva sociálního zabezpečení, jež analyzuje a upozorňuje na vybrané právní problémy, které si ještě zasluhují řešení. Je vhodným studijním textem i informačním pramenem pro praktiky, legislativce i studenty nejen právnických oborů.

Kolektiv autorů

Štangová, Morávek, Lang, Vysokajová, Štefko, Hůrka, Pichrt

Klíčová slova

sociální zabezpečení, sociální služby, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, veřejné zdravotní pojištění, pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy