Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání.

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Jan Pichrt

ISBN: 978-80-7400-316-5
Počet stran: 240
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI50
Datum vydání: 26.4.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zákoníku práce, které v této oblasti rozhodně nelze označit za bezproblémové provedení příslušných komunitárních předpisů. Také příslušným evropským směrnicím i úkolům, které stojí před českou legislativou při jejich nezbytném dalším provádění, se publikace věnuje, a zaujme tak nepochybně i legislativce. Vedle problematiky tzv. Evropských rad zaměstnanců se autor zabývá i problematikou postavení „národních“ zástupců zaměstnanců (rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a kniha tak bude přínosem i pro širší odbornou veřejnost ze strany zaměstnavatelů, odborů a odborníků zabývajících se oblastí především kolektivního pracovního práva a personalistiky.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy