Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právo životního prostředí, 3. vydání

Běžná cena: 860,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 625,45 Kč S DPH: 688,00 Kč

Autor:

M. Damohorský a kol.

ISBN: 978-80-7400-338-7
Počet stran: 680
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: PU90
Datum vydání: 19.10.2010
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Třetí aktualizované vydání učebnice Právo životního prostředí zaznamenává změny, které se za uplynulé tři roky v oblasti životního prostředí rozvinuly jak na úrovní mezinárodní, unijní, tak i české, a to jak co do kvantity, tak i co do kvality. Přelomem, i z pohledu českého práva, bylo nabytí účinnosti tzv. Lisabonské smlouvy na počátku prosince 2009. Tento krok znamenal i další harmonizaci a integraci práva v ochraně životního prostředí v celé Evropské unii.
Učebnice si ponechává své osvědčené členění v původní formě, a to do dvou částí a devíti kapitol. Autoři si v tomto vydání kladli za cíl aktualizovat výběr dostupné literatury v co nejširším rozsahu, rovněž i internetových pramenů, které jsou citovány nejen v poznámkách pod čarou, ale i v reprezentativních výběrech na začátku každé kapitoly, popř. i části. Zvýšená pozornost byla věnována unijnímu právu životního prostředí.

Publikace je určena především posluchačům právnických fakult, ale uplatnění nalezne také mezi pedagogy a studenty ostatních vysokých škol, právníky, ekonomy a přírodovědci. Nepochybně bude i vhodným průvodcem zaměstnanců státní správy, ochránců životního prostředí i široké laické veřejnosti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy