Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

24. září 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Bc. Matěj Řičánek

Je advokátem v advokátní kanceláři LEGALITÉ, kde se specializuje na spornou agendu zejména v oblasti pracovního a obchodního práva. Je absolventem Právnické (2016) a Ekonomicko-správní (2013) fakulty Masarykovy univerzity, kde rovněž získal doktorát (JUDr.) v oblasti pracovního práva (2018). Studoval také na Nottingham Trent University v Nottinghamu a na John Marshall Law School v Chicagu.

Obsah semináře

Seminář se věnuje vůbec jednomu z nejsložitějších otázek pracovního práva, které i přes řadu existující judikatury a výkladových stanovisek vyvolává stále v praxi řadu otázek, na které lektor v průběhu semináře odpoví. 

 

OBSAH

Kdy dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu pohledem evropské a české judikatury? (včetně nejčastějších modelových příkladů) 


Jak se lze vyhnout přechodu práv a povinností?

 

Jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele při přechodu?


Co se děje s neuspokojenými nároky zaměstnanců (nevyčerpaná dovolená, náhrada škody apod.)?


Kteří zaměstnanci přecházejí k novému zaměstnavateli a může si mezi nimi zaměstnavatel vybírat?


Kdy a za jakých podmínek lze přešlé zaměstnance propustit?


Za jakých podmínek lze přešlým zaměstnancům změnit pracovní podmínky (např. mzdu, rozvržení pracovní doby, poskytování benefitů)?


Co se děje při přechodu s kolektivními smlouvami?


Jak se bránit žalobám ze strany přešlých zaměstnanců?


Na co si dát pozor při zastupování zaměstnance ve sporu z přechodu práv a povinností?

 

 

Cíl semináře

Seminář nabídne účastníkům komplexní pohled na právní aspekty přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Po jeho úspěšném absolvování budou účastníci schopni identifikovat případy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ovládat základní principy právní úpravy, rozpoznat základní pracovněprávní rizika vyplývající z přechodu práv a povinností a navrhnout způsoby k jejich zmírnění.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro podnikové právníky, HR manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance a advokáty – zkrátka všechny, kteří se ve své praxi mohou s přechodem práv a povinností setkat.