Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

24. dubna 2019 (9.00–12.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Martin Pelikán

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva podle nového občanského zákoníku a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí. V tomto ohledu pravidelně publikuje v řadě odborných časopisů (například Bulletin advokacie, Veřejné zakázky v praxi, Statutární zástupce firmy aj.). Je spoluautorem monografie Náhrada škody v občanskoprávních a obchodních vztazích. V současné době připravuje publikaci zabývající se zajištěním závazků z pohledu praxe. Působí od roku 2012 v advokacii, kde poskytuje klientům ze soukromé i veřejné sféry právní poradenství především v oblasti soukromého práva a práva veřejných zakázek.

Obsah semináře

 

Formy předsmluvní odpovědnosti


Odpovědnost za způsobení neplatnosti smlouvy


Poskytování důvěrných informací v rámci jednání o uzavření smlouvy


Porušení informační povinnosti


Jednání o smlouvě bez úmyslu ji uzavřít


Neuzavření smlouvy přes důvodné očekávání druhé smluvní strany (předpoklady, vyčíslení škody, aj.)


Předsmluvní odpovědnost v realitní praxi (rezervační smlouvy, jednání o uzavření kupní smlouvy bez zvláštní písemné smlouvy)


Předsmluvní odpovědnost v oblasti práva veřejných zakázek (předsmluvní odpovědnost dodavatele, předsmluvní odpovědnost zadavatele)


Dotazy a diskuse

 

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení s právní úpravou předsmluvní odpovědnosti v nejrůznějších oblastech právních vztahů, kde přichází uplatnění tohoto relativně nového institutu v úvahu. Řeč tak nebude pouze o obecné právní úpravě předsmluvní odpovědnosti v klasických občanskoprávních vztazích, ale rovněž o specifikách jejího použití v právní úpravě veřejných zakázek, v realitní praxi apod.
Stranou nezůstanou ani méně diskutované formy předsmluvní odpovědnosti, jaké představuje zneužití informací poskytnutých při jednání o smlouvě druhou smluvní stranou či způsobení neplatnosti smlouvy.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí s danou oblastí seznámit.