Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Jitka Jelínková, Svatava Havelková

ISBN: 978-80-7400-697-5
Počet stran: 256
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP146
Datum vydání: 18.6.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází tato publikace.
Jako praktická příručka srozumitelně vysvětluje obsah nového přestupkového zákona a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, příp. neuplatní v oblasti práva životního prostředí. Uvádí řadu příkladů vycházejících z praxe orgánů životního prostředí a dosavadní bohaté judikatury.
Najdete zde odpovědi na základní otázky vážící se k příkazu, příkazu na místě, příkazovému bloku, napomenutí, upuštění od uložení správního trestu, právům poškozeného, odložení věci, ústnímu jednání atd. Rozebírány jsou i složité a přitom poměrně frekventované otázky spojené s určováním pachatele („zadavatel – zhotovitel“, přičitatelnost jednání právnické a podnikající fyzické osobě, spolupachatelství), souběhy přestupků a totožnost skutku, odůvodňování výše pokut včetně námitky likvidačního charakteru pokuty, postupy před zahájením řízení, hmotněprávní a procesní otázky spojené s delikty spáchanými před 1. 7. 2017 aj.
Kniha bude užitečnou pomůckou pro všechny správní orgány, které rozhodují o přestupcích na úseku životního prostředí. Poslouží i samotným nositelům povinností v ochraně životního prostředí nebo osobám, jimž může být přestupkem způsobena majetková škoda.

Klíčová slova

přestupky; přestupkové řízení; ochrana přírody; životní prostředí
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy