Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PŘIMĚŘENÉ ODČINĚNÍ NEMAJETKOVÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ. UPLATNĚNÍ A VYČÍSLENÍ NÁROKŮ, NÁROKY POŠKOZENÝCH A SEKUNDÁRNÍCH OBĚTÍ

5. března 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Jaroslav Svejkovský

Advokát od roku 1988, člen Legislativní rady vlády, autor a vedoucí autorského kolektivu mimo jiných i publikace Správa cizího majetku a knihy Svěřenské fondy, příležitosti a rizika, dále knihy Zdravotnictví a právo v Nakladatelství C. H. Beck. Od roku 2003 vykonává advokátní praxi jako společník AK Svejkovský & Kabelková. Pravidelně přednáší a publikuje.

Obsah semináře

 

Poskytnutí zdravotní služby non lege artis


Újma z provozu dopravních prostředků


Prokazování vztahů příčinné souvislosti


Nemajetková újma
- bolestné
- ztížení společenského uplatnění
- další nemajetková újma


Nároky přímých po škozených


Nároky sekundárních obětí


Postup při vymáhání nároků

 

Cíl semináře

Tématem semináře bude porušení zákona jako důvod odpovědnosti a vzniku povinnosti odčinit nemajetkovou újmu, resp. nahradit i škodu. Seminář se zaměří na podmínky vzniku deliktní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb. Vedle toho bude také popsán vznik nemajetkové újmy vzniklé v důsledku provozu dopravních prostředků. Účastníci se seznámí s aktuální judikaturou k tématu a poučí se o postupu efektivního vymáhání nároků.