Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ STAV PRÁVNÍ ÚPRAVY A JUDIKATURY

26. února 2019 (9.00–12.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Zuzana Sůvová

Je advokátkou a regionální partnerkou advokátní kanceláře ARROWS advokátní kancelář, která se dlouhodobě specializuje na problematiku zdravotnického práva v celé jeho šíři. Intenzivně spolupracuje s lékaři a provozovateli zdravotnických zařízení při řešení právních otázek každodenního chodu zdravotnických zařízení a to jak s velkými subjekty typu nemocnic a lázní, tak ve velké míře i s ambulantními lékaři. Bohaté a praktické zkušenosti z této oblasti pak přenáší do svých přednášek a seminářů.

Obsah semináře

 

Přehled odpovědností při poskytování zdravotnických služeb


Trestní odpovědnost při poskytování zdravotnických služeb


Odpovědnost za újmu na zdraví


Odpovědnost provozovatelů zdravotnických zařízení


Pracovněprávní odpovědnost zdravotnických pracovníků


Odpovědnost při vedení zdravotnické dokumentace a ochraně osobních údajů


Odpovědnost z pohledu veřejného zájmu


Přehled judikatury a případů z praxe


Přehled právní úpravy odpovědnosti ve zdravotnictví


Souběh úpravy odpovědnosti dle jednotlivých právních předpisů


Povinné pojištění odpovědnosti

 

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout ucelený pohled na odpovědnost při poskytování zdravotních služeb jak samotnými zdravotnickými pracovníky, tak především provozovateli zdravotnických zařízení. Seminář by měl poskytnout návod pro osoby poskytující právní služby zdravotnickým zařízením pro přijetí účinných opatření ve zdravotnických zařízeních tak, aby byl vznik případné odpovědnosti minimalizován.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, právníkům či menagementu zdravotnických zařízení a dále také lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají poskytováním zdravotnických služeb a dalším osobám se zájmem o danou oblast.