Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PROBLÉMOVÉ SITUACE VE STAVEBNICTVÍ - JEJICH PRÁVNÍ ŘEŠENÍ A PREVENCE

20. června 2019 (9.00–12.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Dr. Josef Černohlávek

Je advokát (od r. 1997) a rozhodce se sídlem v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Absolvoval jako advokát či rozhodce velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je spoluautorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně – právní tématikou. O těchto tématech lektor také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na právní prevenci některých konfliktních či problémových situací při výstavbě a na jejich právní řešení v případě, že k nim dojde. Budou projednávány zejména ty krizové situace ve stavebnictví, jimiž jsme se v těchto seminářích dosud podrobně nezabývali. Vše je řešeno jak z pohledu ochrany zájmů objednatele, tak i z pohledu ochrany zájmů zhotovitele.
V rámci semináře se budeme zabývat zejména těmito konkrétními tématy:


Odstoupení od smlouvy o dílo a následné vypořádání stran, spory o platbu zhotoviteli za provedenou část stavby po odstoupení, vliv vad díla na výši této platby


Uplatňování smluvních pokut ve stavebnictví (určitost ujednání o smluvní pokutě, přiměřená výše smluvní pokuty, moderace smluvní pokuty, zápočet pohledávky na zaplacení smluvní pokuty)


Problémy způsobené vadami projektové dokumentace a jejich právní následky


Problémy způsobené neočekávanými podmínkami místa stavby a jejich právní následky


Nároky na zvýšení ceny díla v důsledku víceprací


 

 

K těmto tématům uvádíme celou řadu judikátů i příkladů z praxe.

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na prevenci a právní řešení výše uvedených problémových situací ve stavebnictví.

Komu seminář doporučujeme

Seminář by měl přinést praktické právní informace nejen právníkům, ale i zaměstnancům stavebních a developerských společností, investorům z řad obcí a státních institucí, architektům, projektantům a všem, kdo se ve stavebnictví setkávají s popsanými právními problémy.