Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PROCESNÍ POSTUPY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

27. února 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Hana Erbsová

Většinu své profesní dráhy spojila s daňovým právem a souvisejícími obory. Prvotní praxi získala ve Finanční správě ČR. V současné době jako advokátka poskytuje právní pomoc a zastoupení klientům v daňových řízeních a v navazujících soudních sporech, které se týkají především daňových kontrol, daňových doměrků a dalších platebních povinností uložených finančními úřady. Vedle toho se věnuje i otázkám mezinárodního zdanění, sporům o dvojí zdanění (dohadovací procedura a daňová arbitráž) a také trestněprávním souvislostem daňového řízení. Je autorkou nebo spoluautorkou několika komentářů k právním předpisům (správní řád, daňový řád, exekuční řád, insolvenční zákon) a publikuje také v odborném tisku.

Obsah semináře

Na konkrétních příkladech a aktuálních soudních rozhodnutích si ukážeme ideální strategii pro rychlé a co nejméně zatěžující absolvování daňové kontroly. Povíme si, co je to vyhledávací činnost a jak na ni reagovat, vysvětlíme si příčiny a následky zajišťovacího příkazu a daňové exekuce včetně dostupných prostředků obrany. V neposlední řadě padne zmínka i o občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti zástupců společnosti.

 

Probrány budou:


- praktické rady a tipy pro daňovou kontrolu


- jaké informace může finanční úřad získat, aniž o tom víte


- kdo nese trestní a jinou odpovědnost za doměření daně a její příslušenství


- kdy společník nebo jednatel může ručit vlastním majetkem za zaplacení daně


- odpovědnost jednajících zaměstnanců a externích účetních


- pravděpodobnost, že finanční úřad oznámí podezření na spáchání daňového trestného činu a co bude následovat


- lhůty pro povinné uchovávání daňových a účetních dokladů


- zásadní soudní rozhodnutí k daňovému a trestnímu řízení (DPH, daň z příjmů a převodní ceny)

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je upozornit účastníky na nejčastější chyby a postupy, které mohou průběh daňové kontroly prodloužit a zkomplikovat, nebo dokonce zvýšit možnost doměření daně, a seznámit je s určitými základními pravidly obezřetnosti v daňových záležitostech a souvisejícími riziky i v oblasti odpovědnosti jednotlivých osob.  

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen zejména pro ty, kteří by mohli být volání k majetkové nebo trestní odpovědnosti v případě daňového doměrku či trestního oznámení pro tzv. daňový trestný čin, tedy především pro statutární orgány a management, případně odpovědné zaměstnance.