Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

PRODUKTOVÁ LEGISLATIVA

14. října 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

JUDr. Roman Tomek

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 složil advokátní zkoušky a od roku 2017 je trvale spolupracující advokát advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Specializuje se zejména na právo ochrany osobních údajů, v této oblasti vedl již desítky auditů souladu klientů s úpravou dle GDPR. V posledních měsících se intenzivně zabývá problematikou produktové legislativy zejména z pohledu povinností jednotlivých subjektů. V obou oblastech se věnuje též lektorské a publikační činnosti.

Mgr. Jiří Hradský

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL. Pracuje jako advokátní koncipient. Ve své praxi se věnuje ochraně osobních údajů, esportovému a hernímu právu, obchodním sdělením či on-line platformám. Za své působení v advokátní kanceláři napsal mnoho odborných článku na témata spojená s GDPR a ochranou dat. Společně s JUDr. Romanem Tomkem se podílí na právním poradenství pro společnosti v oblasti produktové legislativy. Zejména se zabývá otázkou označování výrobků, potřebnou dokumentací či posuzováním shody.

Obsah semináře

Pod názvem produktová legislativa se skrývá velmi rozsáhlé téma, které se zabývá právními otázkami spojenými s výrobkem. V rámci školení budeme řešit otázky týkající se bezpečnosti výrobku, jeho označení, ochrany průmyslových práv či řešení škody způsobené vadou výrobku. Budeme se však též zabývat povinnostmi subjektů, které se nějakým způsobem zapojují do životního cyklu výrobku. V rámci školení se tedy budeme věnovat nejen výrobcům, ale též dovozcům a distributorům a rozebereme, co vše musí splnit, pokud chtějí výrobek uvést na trh a po uvedení ho i nadále nabízet. Jelikož hlavním důvodem existence této legislativy je, aby se na trhu nacházely jen bezpečné výrobky, budeme se v neposlední řadě zabývat též dozorem a kontrolou v této oblasti.

 

 

Základní přehled právní úpravy


Výrobce a další subjekty (jejich postavení a povinnosti)

 

Výrobky, jejich uvádění na trh a označení


Potřebná dokumentace (manuály, technická dokumentace)


Povinně poskytované informace ohledně výrobků


Posuzování shody


Ochrana průmyslových práv a padělání výrobků


Škoda způsobená vadou výrobku


Kontrola ČOI, spolupráce a dozor s ČOI

 

Cíl semináře

Po skončení semináře budou účastníci vědět, jaké hlavní povinnosti se pojí s uvedením výrobku na trh a na jaké věci si musejí dávat pozor. Budou také seznámeni se strukturou právních předpisů, která tuto oblast upravuje a která je velmi specifická.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro každého, kdo je zapojen do procesu uvádění výrobků na trh a jejich následného prodeje. Přínosem tak bude pro produktové manažery, interní právníky ale i advokáty, kteří chtějí svým klientům v této oblasti poradit.