Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Regionalismus a multilateralismus. Základy nového světového obchodního řádu?

Bez DPH: 518,18 Kč S DPH: 570,00 Kč
Autor:

Eva Cihelková a kol.

ISBN: 978-80-7400-196-3
Počet stran: 400
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK33
Datum vydání: 13.12.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Nový regionalismus, jako poslední etapa vývoje regionalismu, je charakterizován nárůstem počtu i forem regionální (ekonomické) integrace, a to v takové míře, že vyvolává řadu otázek ohledně jeho dopadů na současné multilaterální uspořádání obchodních vztahů, tj. světový obchodní řád. Kvalitativní proměny regionalismu souvisejí se vstupem nových aktérů do regionální integrace i se změněnými přístupy stávajících subjektů k regionalismu. Jejich společným jmenovatelem je mj. nutnost reagovat na výzvy současného globálního světa a globální konkurenci novými způsoby. Hlavním cílem je tedy posílení konkurenceschopnosti regionálních seskupení v globálním prostředí.

Autoři publikace hledají odpověď na aktuální otázky : Jaký vliv má regionalismus na světový obchodní systém ? Jaký je vztah regionalismu a multilateralismu, a to jak na regionální, tak globální úrovni ?

Text je doplněn řadou tabulek a grafů. Nechybí ani rejstřík a také aktuální a obsáhlý seznam literatury k danému tématu.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu