Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Regionální ekonomie. Teorie a aplikace

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

J. Čadil

ISBN: 978-80-7400-191-8
Počet stran: 176
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK27
Datum vydání: 6.4.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Regionální ekonomie je v současnosti dynamickým interdisciplinárním oborem, který zahrnuje jak prvky standardní ekonomie, tak i dalších disciplín, jako je geografie či sociologie. Důležitým znakem je zahrnutí prostoru do rozhodování domácností a firem, které standardní ekonomie opomíjí. Zjednodušeně můžeme říci, že kromě otázek „co?“, „jak?“ a „pro koho?“, které bývají uváděny jako základní otázky ekonomie, často přidáváme ještě otázku „kde?“, resp. „kam?“.
Publikace nabízí syntetický pohled na vybrané oblasti regionální ekonomie, jejichž teoretická, případně aplikační hodnota již byla prokázána a které jsou standardní součástí podobně zaměřených publikací v zahraničí.
Text je rozdělen do následující kapitol: Region a regionální ekonomie, Teorie lokalizace, Formování regionální poptávky, prostorová struktura, Regionální produkce, regionální růst, Nástroje analýzy regionálního růstu a rozvoje, Regionální trh práce, Trh půdy, Teorie měst.
Text bohatě doplňují grafy a tabulky. Nechybí ani aktuální literatura k danému tématu a rejstřík.

Publikace je určena nejen studentům vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníkům veřejné správy, státní správy i samosprávy, na regionálních úrovních.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy