Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY Z PRAKTICKÉHO POHLEDU

6. dubna 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Tereza Formanová

Věnuje se právu duševního vlastnictví, zejména právu ochranných známek a softwarovému právu. Absolvovala stáže na Úřadě Evropské unie pro duševní vlastnictví ve Španělsku a na Evropském patentovém úřadě v Německu.

Obsah semináře

Seminář je zaměřený na právní otázky spojené s registrací ochranných známek. V úvodu bude popsána funkce ochranné známky a typy ochranných známek po posledních legislativních změnách, a jejich odlišnosti od jiných způsobů ochrany duševního vlastnictví. Zaměříme se zejména na to, jak si poradit s výběrem ochranné známky, vymezením seznamu výrobků a služeb a územním rozsahem ochrany. Zvláštní pozornost bude věnována důležitosti rešerše na dostupnost známky a možným důsledkům její absence. Projdeme si způsoby přihlašování ochranných známek a průběh registrace a případného námitkového řízení. Na závěr se budeme krátce věnovat možnostem ochrany a vymáhání práv ze zaregistrované známky.

 

 

Pojem a funkce ochranné známky


Odlišení od jiných institutů ochrany v oblasti práva duševního vlastnictví


Typy ochranných známek


Možnosti územní ochrany


Seznam výrobků a služeb


Absolutní překážky zápisnosti


Relativní překážky zápisnosti


Rešerše na dostupnost známky


Podání přihlášky a průběh registrace


Námitky a koexistenční dohody


Udělení ochrany, sledování ochranných známek


Užívání ochranné známky, návrh na zrušení a neplatnost, porušení práv


Obnova ochranné známky

 

 

 

Cíl semináře

Po skončení semináře budou účastníci vědět, jak vybrat označení vhodné k registraci, a jak minimalizovat riziko zablokování registrace. Budou schopni zaregistrovat ochrannou známku a zajistit efektivní vymáhání práv při jejím porušení.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je vhodný pro právníky, kteří doposud nemají zkušenosti s registrací ochranných známek, pro podnikatele a zakladatele start-upů, kteří uvažují o ochraně názvů svých produktů.