Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Řízení obchodních bank. Vybrané kapitoly

Bez DPH: 590,91 Kč S DPH: 650,00 Kč
Autor:

V. Kašparovská a kol.

ISBN: 80-7179-381-7
Počet stran: 360
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: EU34
Datum vydání: 30.8.2006
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a jejich nástrojů jako stěžejních faktorů vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují řídící procesy a organizační strukturu banky. Třetí, obsahově ucelenou část tvoří výklad dílčích systémů bankovního řízení ? řízení bankovních rizik, plánování a controlling, interní audit a bankovní marketing. Výběr tematických celků je ovlivněn zejména aktuálními požadavky a trendy v bankovním řízení.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy