Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ŘÍZENÍ PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA Z POHLEDU ADVOKÁTA

4. dubna 2019 (9.00–15.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.

Counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. V letech 2002 až 2012 působil na Ministerstvu spravedlnosti v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva. Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučoval na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni. Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech (C. H. Beck, 2012) a autorem monografie Evropské trestní právo (C. H. Beck, 2006). Judikaturu Evropského soudu pro lidská práva od roku 2006 pravidelně monitoruje pro časopis Soudní rozhledy. Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád a kolegia expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.

Mgr. Petr Konůpka

Zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP. V roce 2006 po působení u Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu přešel na Ministerstvo spravedlnosti do kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, kde od roku 2013 zastává funkci zástupce vládního zmocněnce. Evropskou úmluvu o lidských právech a řízení před Evropským soudem pro lidská práva přednáší pro Justiční akademii a externě na právnických fakultách v Praze a Brně. Od roku 2015 je též lektorem programu HELP Rady Evropy. Je členem komise pro evropské právo Legislativní rady vlády, rozkladové komise ministra spravedlnosti a Výboru proti mučení Rady vlády pro lidská práva.

Obsah semináře

 

Seznámení s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a jejím kontrolním mechanismem


Podávání stížností: formální a obsahové náležitosti, podmínky přijatelnosti stížnosti, předběžná opatření


Průběh řízení před ESLP: průvodce dalšími fázemi řízení až po vydání konečného rozhodnutí (komunikace s kanceláří ESLP, obhajoba ze strany vlády, smírná urovnání, ústní jednání atd.)


Rozhodnutí a jeho výkon: druhy rozhodnutí a možnosti jejich přezkumu, dohled nad výkonem odsuzujících rozsudků, obnova řízení na vnitrostátní úrovni atd.

 

 

WORKSHOP: Zkusíme si napsat podání do Štrasburku

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je – v teoretické části – poskytnout zájemcům zevrubné informace o podávání stížností k Evropskému soudu pro lidská práva a následném řízení před tímto soudem, a to zejména z pohledu stěžovatele a jeho právního zástupce. V následném krátkém workshopu bychom si ukázali v praxi konkrétní rady a doporučení pro psaní stížnosti a dalších případných podání v průběhu řízení.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen především advokátům, ale i širší odborné veřejnosti se zájmem o dané téma.