Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Rodinné právo, 2. vydání

Bez DPH: 772,73 Kč S DPH: 850,00 Kč
Autor:

Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kol.

ISBN: 978-80-7400-644-9
Počet stran: 400
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI20
Datum vydání: 8.3.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, a především pasáže věnované společnému jmění manželů podstatněji rozšířit. Autoři nového díla reagují na aktuální komentářovou literaturu, a také na její souhlasné i kritické názory. V učebnici autoři pracují i s nejnovější judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a také Ústavního soudu.
Učebnice rodinného práva je určena především studentům Právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci i Západočeské univerzity v Plzni, ale i široké odborné veřejnosti.

Kolektiv autorů

Ondřej Šmíd, Jindřich Psutka, R. Dávid

Klíčová slova

zletilost, svéprávnost, osoby blízké, manželství registrované partnerství
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy