Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

ROZKRÝVÁNÍ VLASTNICKÝCH STRUKTUR A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

10. června 2019 (9.00–16.00)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici 8, Praha 1
Bez DPH: 4 590,08 Kč S DPH: 5 554,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D., LL.M.

Legislativní právník Generálního ředitelství Spravedlnost & Spotřebitel Evropské komise. Problematikou vlastnických struktur a skutečných majitelů se dlouhodobě zabývá. Publikoval na toto téma řadu článků, srovnávací studii a v červenci 2018 rovněž knižní publikaci Rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů v rámci projektu podpořeného Evropským úřadem pro boj s podvody (OLAF). Získal titul JUDr. a Ph.D. na Právnické fakultě UK v Praze a titul LL.M. na College of Europe v belgických Bruggách.

Obsah semináře

Vznik povinnosti právnických osob a svěřenských fondů znát své skutečné majitele od 1. ledna 2017 a následná povinnost registrovat tyto skutečné majitele během roku 2018 v rejstříku skutečných majitelů v důsledku implementace nové směrnice EU proti praní peněz č. 849/2015 přinesly problém, jak identifikovat a doložit skutečné majitele různých typů právnických osob, zejména v případě nepřímého vlastnictví, tzn. řetězení vlastnických struktur obchodních korporací. Ne zcela konzistentní terminologie navíc vytvořila řadu otázek, zda identifikace a doložení skutečných majitelů vybraných dodavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek a příjemců dotací z fondů EU a centrálního či regionálních rozpočtů má probíhat stejně jako v rámci obecného režimu či vykazovat některé odlišnosti. V neposlední řadě se nutnost identifikovat skutečné majitele právnických osob dotkne povinných osob podle zákona o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně advokátů.

 


Nové povinnosti právnických osob a uspořádání bez právní osobnosti znát své skutečné majitele (obecné, veřejné zakázky, evropské dotace, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňová oblast, identifikace malých a středních podniků)


Identifikace vlastnické struktury a skutečných majitelů


Doložení vlastnické struktury a skutečných majitelů


Registrace vlastnické struktury a skutečných majitelů v evidencích skutečných majitelů a svěřenských fondů


Komparativní otázky v případě přeshraničních vlastnických struktur obchodních korporací


Budoucí úprava podle přijaté, avšak dosud neúčinné 5. směrnice o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (směrnice AML)

 

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky v poslední době rychle narůstající legislativou a regulací požadující rozkrytí skutečných majitelů vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Zároveň bude během semináře prakticky vysvětleno, jakým způsobem prakticky identifikovat a dokládat skutečné majitele pro účely registrace v nově zřízených evidencí skutečných majitelů a svěřenských fondů.

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen pro advokáty, koncipienty, podnikové právníky působící v oblasti korporátního práva, bankovní regulace, veřejných zakázek a dotací a rovněž pro manažery a statutární orgány firem působících v uvedených oblastech.