Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Rozpočtové právo

Bez DPH: 554,55 Kč S DPH: 610,00 Kč
Autor:

Hana Marková, Radim Boháč

ISBN: 978-80-7179-598-8
Počet stran: 264
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU10
Datum vydání: 14.2.2007
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je prvním uceleným zpracováním českého rozpočtového práva v knižní podobě. Rozpočtové právo je v publikaci členěno na část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci obecné části se publikace zabývá základními otázkami rozpočtového práva jako součásti finančního práva. Pozornost je především zaměřena na rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní instituty. Otázky rozebírané v části věnované zvláštní části rozpočtového práva jsou směřovány na výklad rozpočtové soustavy, fondovního hospodaření a rozpočtového procesu. Přínosem publikace je jistě také to, že je celá koncipována jako určité porovnání jednotlivých článků rozpočtové soustavy, čímž vytváří možnost srovnání právní úpravy, vycházející ze základních zákonů upravujících rozpočtové hospodaření. Autoři neopomíjejí rovněž otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie a zejména problematiku s tím související (např. otázky veřejné podpory, veřejných zakázek, strukturálních fondů apod.).
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy