Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Směnka a šek v České republice. 6. vydání

Bez DPH: 872,73 Kč S DPH: 960,00 Kč
Autor:

Zdeněk Kovařík

ISBN: 978-80-7400-402-5
Počet stran: 664
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH67
Datum vydání: 27.10.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Poslední vydání této práce vyšlo již před pěti lety. Za tu dobu se značně rozvinula nejen směnečná praxe, ale také v oblasti teorie směnky bylo dosaženo řady nových poznatků, nadále se bohatě rozvíjela také judikatura. Týká se to nejen problémů vycházejících z hmotného práva směnečného, nýbrž i otázek spojených s uplatňováním nároků ze směnky v soudním nebo rozhodčím řízení. V mnohem menší míře to ale platí o šeku, což souvisí s jeho velmi sporou frekvencí v platební i jiné praxi. Předkládané již 6. vydání představuje proto v mnoha směrech rozšíření a prohloubení dosavadního výkladu především o směnce. Týká se to však také oblasti procesní. To vše při zohlednění výsledků, ke kterým se v mezidobí propracovala jak judikatura tak také literatura, která také byla značně obohacena, což text zachycuje ve výkladu i ve výrazně doplněném přehledu literatury. Zahrnuje i první významnou věcnou novelu zákona směnečného provedenou v souvislosti s insolvenčním řízením a poukazuje rovněž na očekávané budoucí legislativní změny v textu zákona směnečného a šekového.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy