Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Směnka jako zajištění, 2. vydání

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Z. Kovařík

ISBN: 978-80-7400-182-6
Počet stran: 144
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPH60
Datum vydání: 23.12.2009
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Obchodní, bankovní, ale také jiná praxe využívá směnky ve velkém měřítku rovněž jako nástroje zajištění splnění jiných práv a pohledávek. Užití směnky k tomuto účelu ovšem otevírá celou řadu problémů, a to jak právních, tak také zcela praktických. Snahou publikace je rozhodující okruh otevřených otázek objasnit. Nesoustředí se jen na vysvětlení podstaty a obsahu těchto zajišťovacích vztahů, ale snaží se upozornit i na úskalí, která uživatele směnky očekávají a pokouší se přinést rovněž některé praktické návody, jak s těmito zajišťovacími nástroji zacházet. V tomto směru navazuje na literaturu, která se zabývá obecně směnkou jako zvláštním druhem cenného papíru a poznání o směnce dále rozvíjí v rovině teoretické a zejména praktické, právě s ohledem na její užití v zajišťovacích funkcích. Opírá se o praktické poznatky plynoucí z četných soudních sporů, i ze zkušeností autora, které nabyl v rámci své bohaté pedagogické činnosti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy