Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

SMLOUVA O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

29. září 2020 (9.00–12.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 3 690,08 Kč S DPH: 4 465,00 Kč
U prezenčních seminářů cena zahrnuje výukové materiály, občerstvení a nápoje. U celodenních seminářů je v ceně také oběd. U video-seminářů cena zahrnuje přístup k videu podle zvolené verze a textové materiály.

Dr. Josef Černohlávek

Advokát (od r. 1997) a rozhodce ve sídlem v Praze. Dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Absolvoval jako advokát či rozhodce velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně právní tematikou, které jsou zveřejněny např. na serverech stavebni-forum.cz nebo pravniprostor.cz. O těchto tématech také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).

Obsah semináře


Co by měla obsahovat stavební smlouva o dílo: 


- jak správně popsat dílo

 

- cena díla a její placení (schvalování faktur k proplacení, právní režim pozastávek)


- změny díla a vícepráce


- časový harmonogram díla


- oprávnění zhotovitele při realizaci díla (nominovaní subdodavatelé, možnost dávat zhotoviteli pokyny, možnost požadovat změnu díla)


- řízení stavby (kompetence technického dozoru či správce stavby)


- předání díla


- odpovědnost zhotovitele za projekt a za podmínky místa stavby


- ujednání o smluvní pokutě


- nároky objednatele z vad díla 


- kalkulace nároku na slevu z ceny díla


- záruka za jakost


- odstoupení od smlouvy o dílo, jeho důsledky a následné vypořádání stran


- započtení vzájemných pohledávek objednatele a zhotovitele


- řešení sporů ze smlouvy o dílo (rada pro řešení sporů či rozhodčí doložka)


- insolvence smluvní strany (insolvenční doložka)

 

 

Cíl semináře

Průřezový seminář, kde bude stručně popsáno velké množství témat z pohledu toho, co by se mělo uvádět ve smlouvě o dílo. Toto bude řešeno jednak z pohledu ochrany zájmů zhotovitele a jednak z pohledu objednatele.

Komu seminář doporučujeme

Seminář by měl přinést praktické právní informace nejen právníkům, ale i zaměstnancům stavebních a developerských společností, investorům z řad obcí a státních institucí, architektům, projektantům a všem, kdo se ve stavebnictví setkávají s nějakými právními problémy.