Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

SMLOUVA O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ A PREVENCE SOUDNÍCH SPORŮ

12. února 2019 (9.00–12.30)
Hotel PRAGUE MARRIOTT, V Celnici, Praha 1
Bez DPH: 3 390,08 Kč S DPH: 4 102,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Dr. Josef Černohlávek

Je advokát (od r. 1997) a rozhodce se sídlem v Praze a dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Absolvoval jako advokát či rozhodce velké množství soudních sporů mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími osobami, které se účastní výstavby. Je spoluautorem knihy Právní spory ve stavebnictví a celé řady odborných článků se stavebně – právní tematikou. O těchto tématech lektor také pravidelně přednáší. Je členem České společnosti pro stavební právo a rozhodcem zapsaným u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a dále u Vídeňské mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen na to, jaká ustanovení by měl objednatel či zhotovitel zařadit do smlouvy o dílo, aby snížil riziko právních sporů a jiných krizových situací. Seminář se zabývá i tím, jak by měl účastník smlouvy o výstavbě stavebního díla postupovat, pokud k takovým sporům již dojde. Vše je řešeno jak z pohledu ochrany zájmů objednatele, tak i z pohledu ochrany zájmů zhotovitele.

 

V rámci semináře se budeme zabývat např. těmito tématy:


- časté příčiny sporů ve stavebnictví a jak na ně reagovat ve smlouvě o dílo


- problémy způsobené vadami projektové dokumentace a jejich právní řešení


- problémy způsobené neočekávanými podmínkami místa stavby a jejich právní řešení


- nároky na zvýšení ceny díla kvůli vícepracím


- uplatňování smluvních pokut ve stavebních sporech


- stavební spory v rozhodčím řízení


- znalecké posudky ve stavebnictví a možnosti jejich kritiky

 

 

K těmto tématům uvádíme celou řadu judikátů i příkladů z praxe.

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na to, jak mohou strany smlouvy o dílo omezit riziko právních sporů a pokud k těmto sporům dojde, jak je řešit, resp. jak dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Komu seminář doporučujeme

Seminář by měl přinést praktické právní informace nejen právníkům, ale i zaměstnancům stavebních a developerských společností, investorům z řad obcí a státních institucí, architektům, projektantům a všem, kdo se ve stavebnictví setkávají s nějakými právními problémy.