Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

SMLUVNÍ POKUTA

30. března 2020 (9.00–15.00)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. V justici předtím působil jako soudce u Okresního soudu v Kladně a poté u Krajského soudu v Praze jakožto soudu odvolacího. V soudní praxi se věnuje především závazkovému právu. V této oblasti působí publikačně i lektorsky.

 

Obsah semináře

Principy současné úpravy


Ujednání o smluvní pokutě


Forma smluvní pokuty


Třetí osoby oprávněné nebo zavázané ze smluvní pokuty


Určitost vymezení zajišťované povinnosti


Limity autonomie vůle při vymezení zajišťované povinnosti a označení ujednání o smluvní pokutě, např. lze-li ji sjednat pro případ odstoupení nebo výpovědi


Způsob určení smluvní pokuty


Výše smluvní pokuty


Smluvní pokuta ve vztahu k jiným institutům, např. úrokům z prodlení


Vztah smluvní pokuty a právní úpravy na ochranu spotřebitele

 

Smluvní pokuta a otázky postoupení pohledávky, exekucí, rozhodčího řízení


Aktuální judikatura v oblasti závazkového práva

 

 

 

Cíl semináře

Seminář bude věnován smluvní pokutě v novém občanském zákoníku. Bude zaměřen na komplexní výklad tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dosavadními závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky, v jakém rozsahu tato judikatura bude nadále použitelná.