Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Sociální práva cizinců

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Štefko, Koldinská

ISBN: 978-80-7400-464-3
Počet stran: 304
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI65
Datum vydání: 18.4.2013
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná publikace analyzuje opatření v oblasti platného pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, která ovlivňují (ať již pozitivně, či negativně) integraci cizinců do majoritní české společnosti. Kniha je rozdělena do dvou částí. Část první analyzuje téma z hlediska obecných, mezinárodních a unijních souvislostí, část druhá se pak detailněji zabývá českou národní úpravou. Pro komplexní pojednání o národní úpravě bylo zvoleno hledisko cizince – občana třetího státu kombinované s výčtem sociálních práv upraveným Listinou základních práv a svobod.
Cílem publikace je pomoci nejen občanům třetích států, ale též teoretikům a praktikům i z jiných oborů, kteří si přejí rozšířit své obzory o zkoumanou problematiku.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy