Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, 2. vydání

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Kristina Koldinská, Gabriela Pikorová, Ladislav Švec, Igor Tomeš

ISBN: 978-80-7400-439-1
Počet stran: 252
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: MU31
Datum vydání: 19.10.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Druhé vydání této mezioborové učebnice reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010.

Druhé vydání:
* Mapuje vznik, vývoj a základní principy koordinace sociálního zabezpečení v EU a EHP
* Upozorňuje na základní judikaturu Soudního dvora EU a dává ji do souvislostí s výkladem vývoje právní úpravy koordinace či interpretace koordinačních nařízení
* ve zvláštní části se postupně věnuje jednotlivým oblastem koordinace, upozorňuje na některá úskalí a podává základní vodítka k výkladu koordinačních nařízení a jejich aplikaci, a to s použitím judikatury Soudního dvora EU, rozhodnutí Administrativní komise a poznatků z praxe
* Vysvětluje procesní pravidla a mapuje kompetence jednotlivých institucí při aplikaci koordinace sociálního zabezpečení
* Rekapituluje vybrané právní problémy, jež jsou v současné době řešeny na evropské i národní úrovni a přichází s návrhy jejich řešení
* Představuje nepostradatelnou pomůcku pro každého právníka, zaměstnavatele i pracovníka či studenta, kteří se dostanou do styku s problematikou migrace osob v rámci EU a EHP za prací, studiem či rodinou
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy