Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Soudní řád správní. Komentář.

Bez DPH: 1 445,45 Kč S DPH: 1 590,00 Kč
Autor:

Jemelka, Podhrázký, Pavel Vetešník, Zavřelová, Bohadlo, Šuránek

ISBN: 978-80-7400-498-8
Počet stran: 1168
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ154
Datum vydání: 18.10.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním i v zákonu o rozhodování některých kompetenčních sporů. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i názory odborné veřejnosti.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy