Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání.

Bez DPH: 381,82 Kč S DPH: 420,00 Kč
Autor:

Dana Zadražilová a kol.

ISBN: 978-80-7400-192-5
Počet stran: 192
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK29
Datum vydání: 8.7.2010
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Trvale udržitelný rozvoj a společensky odpovědné podnikání – to jsou velká témata, která souvisí s naléhavou snahou najít mechanismy řešení globálních problémů dnešního světa. Požadavek na společensky odpovědné podnikání otevírá závažné otázky, např.: Co je cílovou funkcí podnikání a jakou odpovědnost na sebe podniky skutečně mohou brát? Lze se spolehnout na tržní mechanismus? Jaké formy regulace a vládnutí jsou adekvátní dnešní globalizované světové ekonomice?
Myšlenka odpovědného podnikání se objevuje jako důsledek společenského tlaku, společenské objednávky na rozšíření záběru firemních strategií a změnu myšlení podnikových stratégů.
Cílem publikace je zhodnotit potenciální přínos této myšlenky jako regulačního mechanismu, který může usměrnit chování aktérů v tržním prostředí ve prospěch dlouhodobé stability a udržitelnosti.

prof. Ing. DANA ZADRAŽILOVÁ, CSc.

Autorka je profesorkou mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V současné době vykonává funkci děkanky této fakulty. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se specializuje na oblast řízení nadnárodních společností, otázky konkurenceschopnosti a mezinárodních strategií uskutečňovaných v různém kulturním kontextu. Je autorkou řady monografií, které jsou zaměřeny na problematiku mezinárodního managementu, řízení maloobchodních firem a vývoje odvětví obchodu. Působí jako členka Vědecké rady Fakulty managementu v Jindřichově Hradci a Fakulty mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě. Je rovněž členkou představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu. Za svou činnost byla v roce 2008 oceněna Zlatým dukátem udělovaným časopisem Moderní obchod, a to v kategorii Osobnost českého obchodu.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy