Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ A JEHO VYPOŘÁDÁNÍ (AKTUÁLNÍ ZÁVĚRY JUDIKATURY NS, PRAKTICKÉ PROBLÉMY SOUDNÍ PRAXE A JEJICH ŘEŠENÍ)

21. ledna 2020 (9.30–15.30)
COURTYARD BY MARRIOTT, Lucemburská 46, PRAHA 3
Bez DPH: 4 890,08 Kč S DPH: 5 917,00 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, drobné občerstvení a nápoje během dne a u celodenních seminářů oběd ve formě tříchodového menu. Dále blok a psací potřeby.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv. Na toto téma pravidelně přednáší v rámci výukové a lektorské činnosti organizované zejména Justiční akademií České republiky, Notářskou komorou a Českou advokátní komorou a pravidelně časopisecky publikuje. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů, zejména na téma podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů.

Obsah semináře


Společné jmění manželů a navazující právní instituty

Sjm a superficiální zásada
Sjm a nesprávné katastrální zápisy
Sjm a nabývání od neoprávněného
Žalobní nároky s těmito instituty spojené

 

Vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání sjm a přechodná ustanovení
Procesní způsoby vypořádání sjm (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání)
Oceňovací principy a vypořádání sjm
Sjm a důkazní břemeno
Způsoby vypořádání sjm
Vztah sjm a podílového spoluvlastnictví
Disparita podílů a vypořádání sjm
Vypořádání sjm a náklady řízení

 

 

 

Cíl semináře

Cílem semináře je zaměření se na otázky vypořádání společného jmění manželů z hlediska praktických otázek, postupů a se zohledněním judikatury Nejvyššího soudu ČR v poměrech zákona č. 89/2012 Sb.

 

Komu seminář doporučujeme

Seminář je určen osobám, které se ve své praxi dostávají k otázkám spojeným se soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů.