Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty

Běžná cena: 690,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 533,18 Kč S DPH: 586,50 Kč

Autor:

Ondřej a kol.

ISBN: 978-80-7400-446-9
Počet stran: 384
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI66
Datum vydání: 21.12.2012
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, z různých hledisek, tedy nejenom právního, zahrnuje tak pohledy právní, sociální a ekonomické. Po vymezení základních pojmů týkajících se spotřebitelských smluv, je práce zaměřena na sociální aspekty osoby spotřebitele, dále na marketingové aspekty spotřebitelských smluv. Autoři věnují patřičnou pozornost právní úpravě rizik spojených s uzavíráním spotřebitelských smluv, řešení sporů ze spotřebitelských smluv a problémům spojeným s výkonem rozhodnutí a exekucí. Pozornost je věnována i otázkám oddlužení. Publikace dále zohledňuje různé aspekty postavení spotřebitele, které jsou zasazeny do širších souvislostí zadluženosti domácností, firem a státu, obsahuje tudíž i makroekonomický pohled na zadluženost, přičemž poukazuje současně na problémy, do kterých se často spotřebitelé (dlužníci) dostávají.
Publikace je určena především odborné veřejnosti, může být ale dobře využita jako odborná literatura při výuce na vysokých školách ekonomického a právního zaměření, čerpat z ní mohou i samotní spotřebitelé.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy